Vít Skalický

Technikám přednášení a vystupování před publikem se věnuji přes 11 let. Pracoval jsem mimo jiné také jako prezident profesionálního řečnického klubu a oblastní manažer organizace Toastmasters International. Individuálně mentoruji nebo mentoruji v prezentačních dovednostech.

Vít Skalický
Lektor a mentor

1/2018 – do současnosti
Pořádání workshopů pro veřejnost i firmy s tématem prezentačních dovedností a soft skills, individuální mentoring a rozvoj prezentačních dovedností

Toastmasters
Toastmasters International

Area director
7/2018 – 6/2019
Vedení oblasti se třemi kluby Toastmasters, rozvoj klubů a jejich podpora, pořádání tréninků pro členy vedení klubů a oblastních řečnických soutěží, komunikace s vedením klubů.

Toastmasters
Toastmasters International

Prezident klubu
7/2017 – 6/2018
Vedení klubu č. 2867912 s 20+ členy, organizace setkání, pomoc ostatním členům vedení

Toastmasters
Toastmasters International

Víceprezident pro public realtion
7/2016 – 6/2017
Komunikace s veřejností, správa fb stránky, propagace klubu, vnitřní komunikace

VUT Brno
Student (Ing.)

Vysoké účení technické v Brně
2017 – Řízení a ekonomika podniku

    Vít školí tyto workshopy

    0