Vít Skalický

Technikám přednášení a vystupování před publikem se věnuji přes 11 let. Pracoval jsem mimo jiné také jako prezident profesionálního řečnického klubu a oblastní manažer organizace Toastmasters International. Individuálně mentoruji nebo mentoruji v prezentačních dovednostech.

Předávám své zkušenosti, mluvím o tom, co mám ověřené v praxi. Žádné teoretické poučky, které bych sám nevyzkoušel.
Každý workshop má praktickou část (kromě workshopu o spánku 🙂 ). Účastníci si vyzkouší nově nabyté poznatky v praxi. U workshopů, věnujícím se prezentačním dovednostem, dostávají ihned i zpětnou vazbu.
Workshopy jsou workshopy, nikoliv přednášky. Mám rád diskuzi s účastníky. Podporuji ji, aby ve workshopech skutečně probíhala.
Mentoring prezentačních dovedností zaměřuji každému na míru. Spolupráce se mnou probíhá na bázi stálé zpětné vazby.
Budete vědět, co vám jde, na jakých silných stránkách své řeči postavíte, a co potřebujete zlepšit. Budu se vás také ptát na zpětnou vazbu k mentoringu.

Abych vám při něm mohl pomoct ještě efektivněji a ještě vice ho přizpůsobit vašim potřebám. Chci si být totiž jistý, že vám mentoring opravdu pomáhá a stále se díky němu zlepšujete.

Vít Skalický
Lektor a mentor

1/2018 – do současnosti
Pořádání workshopů pro veřejnost i firmy s tématem prezentačních dovedností a soft skills, individuální mentoring a rozvoj prezentačních dovedností

Toastmasters
Toastmasters International

Area director
7/2018 – 6/2019
Vedení oblasti se třemi kluby Toastmasters, rozvoj klubů a jejich podpora, pořádání tréninků pro členy vedení klubů a oblastních řečnických soutěží, komunikace s vedením klubů.

Toastmasters
Toastmasters International

Prezident klubu
7/2017 – 6/2018
Vedení klubu č. 2867912 s 20+ členy, organizace setkání, pomoc ostatním členům vedení

Toastmasters
Toastmasters International

Víceprezident pro public realtion
7/2016 – 6/2017
Komunikace s veřejností, správa fb stránky, propagace klubu, vnitřní komunikace

VUT Brno
Student (Ing.)

Vysoké účení technické v Brně
2017 – Řízení a ekonomika podniku

Vít školí tyto workshopy

0