Blog

Zástupné symboly jsou velmi silné nástroje paměti. Můžeme je skvěle využít k hlubšímu ukotvení abstraktních pojmů a předejít tak klasickému biflování. Získané znalosti tak můžete  rovnou aplikovat například pro Vaše děti do školy, na přípravu na státnice či na cokoli, co se potřebujete rychle naučit.

Co nám řekne slovo Francie?

Představme si, že nám někdo řekne slovo Francie. Představme si, že vůbec nic neumíme a neznáme, jen umíme číst psát a počítat. Co nám řekne slovo Francie? Teď zkusme na chvíli nečíst dále a na tuto otázku si odpovědět. Pokud se vám to podařilo, tak zjistíte, že výsledkem bude, že je to 7 písmen.

Přesně tak funguje náš mozek, který stojí před naprosto novým pojmem ať už je to např. neznámé slovo z cizího jazyka nebo jednoduše nevíme o dané informaci či informacích zhola nic, takže se to musíme naučit.

Pokud se informace nedá logicky odvodit, takových informací je nepřeberné množství, tak nám zbývající 3 možnosti. Buď máme fenomenální paměť, takových lidí je velmi málo nebo se to budeme „drtit“, jinak řečeno biflovat nebo máme ještě třetí cestu, využít naše znalosti, které máme za celý život a k tomu to, co je vlastní každému člověku.

Nahradíme neznámý pojem pojmem zástupným. Francie nebude Francií, ale Eiffelovka nebo Macron, momentální prezident nebo název třeba hotelu, ve kterém jsme přespávali, když jsme byli na návštěvě Francie.

Eiffel tower

Nemusí to být pouze zástupný symbol, který charakterizuje danou informaci. V tomto konkrétním případě to může být také francovka. Slovo je podobné natolik Francii, že může daný stát zastupovat, např. v ději – holil jsem se, zranil jsem se, na dezinfikování jsem použil francovku.

Jak si zapamatovat název 13 balad?

Pokud pojmy známe, stačí často pouze dobrá struktura informací, s minimem zástupných symbolů. Řada z nás zná balady s Kytice K. J. Erbena, je jich 13, ale říct je plynně bez náročného vzpomínání není až tak jednoduché. Na některé si nemusíme rychle vzpomenout, zvláště ve stresu. Přitom stačí jednoduchá struktura a řekneme všechny.

Koupil jsem Kytici (balada Kytice, která je zároveň hlavním názvem), lílií (Lilie), zabalil jí do něčeho, kde byl nakreslený samý holoubek (Holoubek) a zašel s ní k vrbě (Vrba), na které seděl vodník (Vodník). On mě totiž slíbil, že mě zavede k věštkyni (Věštkyně), od která dostanu poklad (Poklad) a to zlatý kolovrat (Zlatý kolovrat). Musím totiž utkat svatební košili (Svatební košile) a stihnout to do Štědrého dne (Štědrý den), aby mě nestihla dceřina kletba (Dceřina kletba).Ta totiž spočívá v tom, že by pro mě přišla polednice (Polednice) a dovedla mě k Záhořovu loži (Záhořovo lože).

Udělal jsem jen to, že jsem si přeskládal pojmy tak, aby se mě to hodilo jako děj, v kterém jsem sám přítomen. Nutné zde je, nejen přečíst, ale prožít jednotlivé momenty.

Vidím, že je to kytice lilií, zabalená do něčeho, kde je samý Holoubek, vidím sedět vodníka na vrbě (Ladovy kresby), vidím, že mě vede k Věštkyni, která mi dává poklad a když už poklad, tak něco zlatého, v tomto případě zlatý kolovrat atd.

Názvy státu jsou abstraktní pojmy

Pojďme se ještě podívat na tyto státy. Máme si pamatovat 5 států za sebou (funguje to, i kdyby jich bylo 50 nebo 100). Řekněme Francie, Španělsko, Čína, Řecko, Bulharsko.

Pod Eiffelovkou (stojí na 4 nohách), tj. Francie probíhá corrida – Španělsko, je obehnána zdí (míníme čínskou zeď) – Čína, na které sedím a pojídám tzatziki (řecké jídlo, předkrm) – Řecko, kterými jsem se popatlal. Šel jsem se umýt, když v tom mě kousl buldok (začátek slova je BUL) – Bulharsko.

Španělsko

Pokud si tento obraz vizualizujeme a virtuálně prožijeme, zjistíme, že si těchto pět států za sebou zapamatujeme mnohonásobně lépe, než pokud se to pouze nabiflujeme. Jednoduše proto, že tam je struktura, asociace, vizualizace, fantazie a emoce.

René školí tyto workshopy

Autor: René Müller

Jsem certifikovaným trenérem III. (nejvyššího) stupně a členem České společnosti pro trénování a jogging paměti (ČSTPMJ), akreditované u MPSV. Rozvoji mozku a mentálním dovednostem se věnuji již více než 20 let. Mým motem je: „Kreativita není talent, ale způsob myšlení.”
0