Blog

Co má společného always, neveralready v anglických větách? Slova never – nikdy, always – vždycky a already – už, mají v angličtině zvláštní schopnost, že se umí dostat mezi osobu a slovesa. Většina slov tohle v angličtině neumí a dokonce nesmí dělat.

Je ale otázkou, kam přesně tato slova umisťovat. Těch pravidel pro to najdeme opravdu mnoho.

Říká se, že se dávají za pomocné sloveso nebo před významové sloveso nebo za modální sloveso a pro každý čas najdeme nějaké pravidlo, ale všechna tato pravidla lze podřadit pod jedno, které se lépe pamatuje:

Dávají se na pozici, kam bychom ve větě dávali běžně zápor not. Říká se tomu takzvaně not-pozice (not-position). Například:

She cannot love me. – She can never love me.

They will not tell me. – They will never tell me.

I will not love you. – I will always love you.

I have not seen it. – I have already seen it.

I don’t know. – I never know.

Kamkoliv dáme ve větě zápor, tam můžeme dát slovo never, always nebo already.

Říká se tomu not-pozice.

Filip školí tyto workshopy

Autor: Filip Slunský

Jazyky, matematika, logika jsou mojí celoživotní vášní. Fascinuje mne, jaké souvislosti a pravidla se v jazycích nacházejí. V 15 letech jsem si udělal státnice z angličtiny a od 20 učím učitele jak učit francouzštinu a angličtinu. Mám radost, když převádím znalosti do praxe.
0